Porozumienie w sprawie edukacji regionalnej

Porozumienie w sprawie edukacji regionalnej

W poniedziałek 15 czerwca 2020 roku w Muzeum Karkonoskim spotkali się przedstawiciele jednostek zajmujących się szeroko pojmowaną edukacją regionalną. Byli to burmistrzowie czy osoby je reprezentujące oraz dyrektorzy placówek muzealnych, ale nie tylko. Wśród gości była burmistrz miasta Kowary pani Elżbieta Zakrzewska, była kierowniczka działu promocji miasta Szklarska Poręba pani Agnieszka Rozenek, był także dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich pan Łukasz Hada.

Głównym punktem spotkania było podpisanie wypracowanych wcześniej zasad współpracy przy wspólnej realizacji projektu „Karkonoska Akademia Edukacji Regionalnej”. W założeniach wspomniany projekt ma na celu kształcenie edukatorów i animatorów edukacji regionalnej. Nie od dziś bowiem wiadomo, że znalezienie ludzi posiadających wiedzę o regionie, a do tego potrafiących przekazać ją innym w sposób zrozumiały i zachęcający do pracy na rzecz tego regionu, wcale nie jest takie łatwe. I właśnie wspomniany projekt ma wspomagać prace nad wyedukowaniem takich osób.

Kolejnym celem projektu jest prowadzenie prac nad budowaniem karkonoskiej marki lokalnej. Dzisiaj najczęściej jest tak, że każdy podmiot dba tylko o swój produkt, nie widząc jego usytuowania jako coś szerszego, coś co będzie przybywającym tu turystom kojarzyć ów produkt z regionem. Oczywiście nikt nie neguje wartości pojedynczego produktu regionalnego, chodzi tylko o to, żeby na tworzoną markę lokalną składały się one jako jej poszczególne elementy. Tylko w ten sposób można osiągnąć coś większego, coś ponad interesami poszczególnych przedsięwzięć. Ważnym jest, że wtedy zyskują wszyscy, zarówno cały region jak i ci, którzy tworzą taką markę.

Tym razem porozumienie zostało zawarte pomiędzy Muzeum Karkonoskim, reprezentowanym przez dyrektora Przemysława Wiatera a Powiatem Jeleniogórskim, reprezentowanym przez starostę Krzysztofa Wiśniewskiego. Swoją parafkę na dokumencie złożył także wicestarosta Jarosław Kotliński.

Krzysztof Tęcza