Zobacz także

ULOTKI 1 VIDEOPORADNIKI 1 FILMY 1 ODPADY PANDEMIA 1 WSPOLPRACA 1

KOMPOSTOWANIE 1 WIOSNA 1 JESIEN 1 1 LISTOPAD 1 ZIMA 1 SWIETA BOZEGO NARODZENIA 1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZGK

  • Jesteś mieszkańcem jednej z siedmiu Gmin tworzących ZGK?
  • Złożyłeś deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Regularnie uiszczasz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikające z deklaracji?

Znajdź swój Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 września 2020

Wrzesień to nie tylko początek nowego roku szkolnego ale również wyznaczony zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ostateczny termin uchwalenia regulaminów wprowadzających m.in. nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich z dużym wyprzedzeniem przyjęły nowe Regulaminy utrzymania czystości i porządku. Na Naszej stronie w zakładce gospodarka odpadami znajdziecie Państwo zbiór podstawowych zasad w zakresie postępowania z wytworzonymi odpadami komunalnymi. W przygotowanych materiałach znajdziecie Państwo m.in. informacje jak segregować odpady, jakie odpady można dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Jeśli macie Państwo wątpliwości jak segregować odpady Pracownicy ZGK i KCGO Sp. z o. o. odpowiedzą na wszelkie pytania.

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - 75 71 31 271

Związek Gmin Karkonoskich - 75 718 33 23 lub 75 718 24 15

 

Krótki poradnik o tym jak zmniejszyć ilość odpadów

Głównym celem każdej polityki w dziedzinie odpadów powinno być:

  • ZAPOBIEGANIE powstawaniu odpadów,
  • zmniejszenie negatywnych skutków wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego i środowiska,
  • ograniczenie wykorzystania zasobów oraz sprzyjanie praktycznemu zastosowaniu hierarchii postępowania z odpadami.

DLATEGO….

Poświęć chwilę czasu i zastanów się co TY możesz zrobić aby zredukować ilość wytwarzanych odpadów. Na dobry początek kilka naszych rad. Odrobina wysiłku i będziesz żył nie tylko ekologicznie, ale także ekonomicznie - to się zwyczajnie opłaca.