Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów

uniaKLIKNIJ W LOGOTYPY 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zakup urządzeń mobilnych na potrzeby Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami

Belka Lad

KLIKNIJ W LOGOTYPY ↑

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - modernizacja pałacu w Bukowcu

Belka LadKLIKNIJ W LOGOTYPY 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Pałacu Bukowiec

Belka LadKLIKNIJ W LOGOTYPY 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Zobacz także

Aktualnosci 1 Kontakt 1 RODO 1  

 

Związek Gmin Karkonoszkich

Związek powstał w 1992 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Utworzyły go karkonoskie gminy Karpacz, Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn wykorzystując doświadczenia krajów Unii Europejskiej.
W 1998 roku do Związku przystąpiła Szklarska Poręba, a w 2001 roku Piechowice. Związek Gmin Karkonoskich został zarejestrowany 23 marca 1992 roku przez Urząd Rady Ministrów w rejestrze związków międzygminnych pod pozycją nr 58. Statut Związku Gmin Karkonoskich ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego 14 kwietnia 1992 roku. Do 2012 roku Statut zmieniany był dwukrotnie. Pierwsze Zgromadzenie Związku odbyło się 24 kwietnia 1992 roku.

Zadania Związku przyjęte w Statucie, to:
Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

 • ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,
 • ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.
 • wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych.
 • reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, związkami gmin i euroregionami.
 • zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Gmin i Związku do przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej.
 • wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności gospodarczej. Dla realizacji tych celów Związek może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zakłady. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzi Zarząd Związku.
 • podejmowanie innych działań wynikających z uchwał rad gmin.
 • prowadzenia działalności o charakterze oświatowo - wychowawczym, sportowej, kulturalnej i innej. W tym celu Związek powołuje placówki oświatowo – wychowawcze.
 • prowadzenie działalności wydawniczo – informacyjnej.
 • wykonywanie zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem.

Najważniejsze przedsięwzięcia Związku to:

 • ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy,
 • telefonizacja gmin związkowych,
 • budowa Zakładu Utylizacji z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów,
 • edukacja ekologiczna,
 • Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
 • wspólna promocja gmin i całego regionu karkonoskiego.

Utworzenie Związku Gmin Karkonoskich dało możliwość zdobycia na realizację inwestycji pozabudżetowych środków finansowych z:  

 • funduszy pomocowych Unii Europejskiej:
 • Phare CBC,
 • Funduszu Spójności,
 • Euroregionu NYSA,
 • budżetu państwa,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • Powiatu Jeleniogórskiego.

 

 

Członkowie Związku Gmin Karkonoskich

myslakowiceGmina Mysłakowice zajmuje 88,9 km2 i zamieszkuje ją ok. 10 tys. osób. Gmina ma charakter rolniczo – przemysłowo – turystyczny i stanowi doskonałą bazę wypadową dla turystyki pieszej i rowerowej. Główną atrakcją turystyczną jest kolonia domów tyrolskich z XIX wieku, ponadto na terenie gminy znajduje się wiele zespołów pałacowo – parkowych. Gmina posiada sieć hoteli, restauracji i schronisk turystycznych o zróżnicowanym standardzie.

podgorzyn Gmina Podgórzyn zajmuje powierzchnię 82,47. km2 i zamieszkuje ją ok. 8 tys. osób. Gmina ma charakter turystyczno-rolniczy. Jej turystyczny atut to przede wszystkim dobrze rozwinięta sieć bazy wypoczynkowej, w skład której wchodzą ośrodki wczasowo – kolonijne, pensjonaty, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne. Warunki terenowe stwarzają możliwości do uprawiania sportów letnich i zimowych oraz pieszych wycieczek, a klimat sprzyja wypoczynkowi w ciszy. Ludność gminy zajmuje się rolnictwem, rzemiosłem, a także pracuje w nielicznych zakładach przemysłowych. W gminie znajduje się wiele zabytków sakralnych, budownictwa pensjonatowego i wiejskiego.

karpaczGmina Karpacz zajmuje powierzchnię 37,9 km2 i zamieszkuje ją ok. 5 tys. osób. Miasto jest położone u podnóża Śnieżki, najwyższego szczytu Karkonoszy. Przebiegają przez nie bardzo liczne szlaki turystyczne, prowadzące na Śnieżkę oraz w inne części gór. Karpacz jest bardzo popularną i dobrze znaną miejscowością turystyczną, w której sezon trwa niemal cały rok. Zagospodarowane tereny umożliwiają uprawianie narciarstwa zjazdowego i biegowego. W każdej porze roku Karpacz przyciąga rzesze turystów.

kowaryGmina Kowary zajmuje powierzchnię 37,4. km2 i zamieszkuje ją ok. 12 tys. osób. Kowary to miasto położone w południowo – wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, mające charakter przemysłowo – turystyczny. Kowary charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi.

szklarskaGmina Szklarska Poręba zajmuje powierzchnię 75,4 km2, zamieszkuje ją ok. 7 tys. osób. Szklarska Poręba to miejscowość wypoczynkowo-turystyczna położona w Karkonoszach, w dolinie rzeki Kamiennej u podnóża Szrenicy. Miasto jest największym w Sudetach centrum sportów zimowych, posiadającym liczną sieć nartostrad i wyciągów. Ponadto przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne, pozwalające przez cały rok aktywnie wypoczywać i uprawiać turystykę górską.

piechowiceGmina Piechowice zajmuje powierzchnię 40 km2 i zamieszkuje ją ok. 6 tys. osób. Miasto Piechowice ma charakter przemysłowo – artystyczny. Główną wizytówką oferty kulturowej miasta jest dzielnica – Michałowice. Ta część Piechowic przyciąga w swoje strony artystów, którzy osiedlając się w tej miejscowości związali się z tym regionem. Okolica charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi.

Składy Zarządów

VIII KADENCJA (2018 – 2023)

Zarząd:
Elżbieta Zakrzewska – Burmistrz Miasta Kowary – Przewodniczący Zarządu
Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacz – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Edward Dudek – Wójt Gminy Jeżów Sudecki (2018-2021)
Jacek Kubielski – Burmistrz Miasta Piechowice
Tomasz Szewczyk – Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn
Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice
Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Tadeusz Cwynar – Delegat Rady Miasta Kowary – Przewodniczący Zgromadzenia
Janusz Lichocki – Delegat Rady Miasta Szklarska Poręba - od 2022 roku Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Wacław Lesik – delegat Rady Gminy Jeżów Sudecki – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia (2018-2021)
Jadwiga Chałupka – Delegat Rady Gminy Mysłakowice – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Irena Seweryn – Delegat Rady Miasta Karpacz
Grzegorz Kubik – Delegat Rady Miasta Karpacz (2018-2022)
Michał Mogilski – Delegat Rady Gminy Podgórzyn
Mariusz Łojko – Delegat Rady Miasta Piechowice
Dyrektor Biura – Łukasz Hada

Czytaj więcej: Składy Zarządów