Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego w Europie Środkowej

4 kwietnia, 2019 – 1 kwietnia podczas specjalnej sesji zatytułowanej „Zwiększenie wykorzystania ciepła w Europie Środkowej” na Międzynarodowej Konferencji Słoweńskiego Stowarzyszenia ds. Energetyki (SZE) 2019 przedstawiono wyniki projektu CE HEAT wspierającego rozwój systemów odzysku ciepła odpadowego.

W ramach tworzenia kompleksowego modelu wykorzystania ciepła odpadowego, partnerstwo projektu CE HEAT opracowało szereg praktycznych narzędzi do poprawy zarządzania i wykorzystania tego ciepła. W ramach przedsięwzięć pilotażowych narzędzia te zostały przetestowane, a efekty przedstawiono na konferencji.

więcej

Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego na obszarze Europy Środkowej

W ramach projektu „CE-HEAT Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej”, realizowanego z Programu Interreg Europa Środkowa”, w dniu 01.04.2019, w Portorož, w Słowenii, odbędzie się specjalna sesja w trakcie Międzynarodowej Konferencji SZE 2019, poświęcona zagadnieniom zrównoważonego wykorzystania ciepła odpadowego do celów energetycznych, ogrzewania i produkcji chłodu.

Czytaj więcej: Zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego na obszarze Europy Środkowej

Czyste Karkonosze

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami zapraszają w kwietniu i maju 2019 r. wszystkich chętnych do udziału w wiosennej akcji "CZYSTE KARKONOSZE" Wspólnie Sprzątamy Region Karkonoski

Czytaj więcej: Czyste Karkonosze

Związek Gmin Karkonoszkich

Związek powstał w 1992 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Utworzyły go karkonoskie gminy Karpacz, Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn wykorzystując doświadczenia krajów Unii Europejskiej.
W 1998 roku do Związku przystąpiła Szklarska Poręba, a w 2001 roku Piechowice. Związek Gmin Karkonoskich został zarejestrowany 23 marca 1992 roku przez Urząd Rady Ministrów w rejestrze związków międzygminnych pod pozycją nr 58. Statut Związku Gmin Karkonoskich ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego 14 kwietnia 1992 roku. Do 2012 roku Statut zmieniany był dwukrotnie. Pierwsze Zgromadzenie Związku odbyło się 24 kwietnia 1992 roku.

Zadania Związku przyjęte w Statucie, to:
Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

 • ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,
 • ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.

Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych.
Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, związkami gmin i euroregionami.
Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Gmin i Związku do przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej.
Wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności gospodarczej. Dla realizacji tych celów Związek może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zakłady. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzi Zarząd Związku.
Podejmowanie innych działań wynikających z uchwał rad gmin.
Prowadzenia działalności o charakterze oświatowo - wychowawczym, sportowej, kulturalnej i innej. W tym celu Związek powołuje placówki oświatowo – wychowawcze.
Prowadzenie działalności wydawniczo – informacyjnej.
Wykonywanie zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem.

Najważniejsze przedsięwzięcia Związku to:

 • ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy,
 • telefonizacja gmin związkowych,
 • budowa Zakładu Utylizacji z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów,
 • edukacja ekologiczna,
 • Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
 • wspólna promocja gmin i całego regionu karkonoskiego.

Utworzenie Związku Gmin Karkonoskich dało możliwość zdobycia na realizację inwestycji pozabudżetowych środków finansowych z: 
funduszy pomocowych Unii Europejskiej:

 • Phare CBC,
 • Funduszu Spójności,
 • Euroregionu NYSA,

budżetu państwa,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Powiatu Jeleniogórskiego.

Członkowie Związku Gmin Karkonoskich

myslakowiceGmina Mysłakowice zajmuje 88,9 km2 i zamieszkuje ją ok. 10 tys. osób. Gmina ma charakter rolniczo – przemysłowo – turystyczny i stanowi doskonałą bazę wypadową dla turystyki pieszej i rowerowej. Główną atrakcją turystyczną jest kolonia domów tyrolskich z XIX wieku, ponadto na terenie gminy znajduje się wiele zespołów pałacowo – parkowych. Gmina posiada sieć hoteli, restauracji i schronisk turystycznych o zróżnicowanym standardzie.

podgorzyn Gmina Podgórzyn zajmuje powierzchnię 82,47. km2 i zamieszkuje ją ok. 8 tys. osób. Gmina ma charakter turystyczno-rolniczy. Jej turystyczny atut to przede wszystkim dobrze rozwinięta sieć bazy wypoczynkowej, w skład której wchodzą ośrodki wczasowo – kolonijne, pensjonaty, hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne. Warunki terenowe stwarzają możliwości do uprawiania sportów letnich i zimowych oraz pieszych wycieczek, a klimat sprzyja wypoczynkowi w ciszy. Ludność gminy zajmuje się rolnictwem, rzemiosłem, a także pracuje w nielicznych zakładach przemysłowych. W gminie znajduje się wiele zabytków sakralnych, budownictwa pensjonatowego i wiejskiego.

karpaczGmina Karpacz zajmuje powierzchnię 37,9 km2 i zamieszkuje ją ok. 5 tys. osób. Miasto jest położone u podnóża Śnieżki, najwyższego szczytu Karkonoszy. Przebiegają przez nie bardzo liczne szlaki turystyczne, prowadzące na Śnieżkę oraz w inne części gór. Karpacz jest bardzo popularną i dobrze znaną miejscowością turystyczną, w której sezon trwa niemal cały rok. Zagospodarowane tereny umożliwiają uprawianie narciarstwa zjazdowego i biegowego. W każdej porze roku Karpacz przyciąga rzesze turystów.

kowaryGmina Kowary zajmuje powierzchnię 37,4. km2 i zamieszkuje ją ok. 12 tys. osób. Kowary to miasto położone w południowo – wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej, mające charakter przemysłowo – turystyczny. Kowary charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi.

szklarskaGmina Szklarska Poręba zajmuje powierzchnię 75,4 km2, zamieszkuje ją ok. 7 tys. osób. Szklarska Poręba to miejscowość wypoczynkowo-turystyczna położona w Karkonoszach, w dolinie rzeki Kamiennej u podnóża Szrenicy. Miasto jest największym w Sudetach centrum sportów zimowych, posiadającym liczną sieć nartostrad i wyciągów. Ponadto przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne, pozwalające przez cały rok aktywnie wypoczywać i uprawiać turystykę górską.

piechowiceGmina Piechowice zajmuje powierzchnię 40 km2 i zamieszkuje ją ok. 6 tys. osób. Miasto Piechowice ma charakter przemysłowo – artystyczny. Główną wizytówką oferty kulturowej miasta jest dzielnica – Michałowice. Ta część Piechowic przyciąga w swoje strony artystów, którzy osiedlając się w tej miejscowości związali się z tym regionem. Okolica charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi.

jezowsudeckiGmina Jeżów Sudecki Jeżów Sudecki należy do najstarszych osad w okolicy Jeleniej Góry. W niektórych opracowaniach można znaleźć nawet nie uzasadnione stwierdzenie, że jest najstarszą wsią w Kotlinie Jeleniogórskiej. Powstał zapewne najpóźniej ok. połowy XIII wieku. Być może jakiś związek z powstaniem osady miały poszukiwania złota w okolicy, ale udokumentowane wiadomości o tym pochodzą dopiero z XV wieku. Jeżów Sudecki był dość nietypową wsią.

Składy Zarządów

VIII KADENCJA (2018 – 2023)

Zarząd:
Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice– Przewodniczący Zarządu
Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacz – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Edward Dudek – Wójt Gminy Jeżów Sudecki
Jacek Kubielski – Burmistrz Miasta Piechowice
Tomasz Szewczyk – Zastępca Wójta Gminy Podgórzyn
Elżbieta Zakrzewska – Burmistrz Miasta Kowary
Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Tadeusz Cwynar – Delegat Rady Miasta Kowary – Przewodniczący Zgromadzenia
Wacław Lesik – delegat Rady Gminy Jeżów Sudecki – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Jadwiga Chałupka – Delegat Rady Gminy Mysłakowice – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Kubik – Delegat Rady Miasta Karpacz
Michał Mogilski – Delegat Rady Gminy Podgórzyn
Mariusz Łojko – Delegat Rady Miasta Piechowice
Janusz Lichocki – Delegat Rady Miasta Szklarska Poręba
Dyrektor Biura – Katarzyna Markowska

Czytaj więcej: Składy Zarządów

Dokumenty

 • Statut - tekst jednolity - pobierz
 • Statut - pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej - pobierz
 • Regulami Zgromadzenia - pobierz
 • Regulamin Zarządu - pobierz
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30-04-2012 - pobierz
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11-02-2013 - pobierz
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07-01-2016 - pobierz