XIX Muzyczny Ogród Liczyrzepy

MOL2022

 

ZAPRASZAMY NA KONCERTY MUZYKI OPEROWEJ

29 LIPCA - 7 SIERPNIA 2022 r.

XIX Muzyczny Ogród Liczyrzepy

* Rűbezahls Musikalischer Garten * Krakonosova hudebni zahrada * Musical Garden of Rűbezahl

SOLIŚCI EUROPY W KRAINIE DUCHA GÓR 2022

 

31 lipca 2022 - niedziela, g. 19:00 KONCERT INAUGURACYJNY

KOWARY Muszla koncertowa przy ul. Władysława II Jagiellończyka

 

4 sierpnia 2022 - czwartek, g. 19:00 MŁODA WOKALISTYKA LITEWSKA

SIEDLĘCIN Wieża Rycerska

 

6 sierpnia 2022 - sobota, g. 18:00 LETNIA GALA OPEROWA

KARPACZ Muszla koncertowa w parku miejskim

 

7 sierpnia 2022-niedziela, g. 17:00 MIŁOŚĆ I OPERA

CIEPLICE ŚLĄSKIE ZDRÓJ Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym

 

Koncerty są zwieńczeniem KURSU MISTRZOWSKIEGO dla młodych śpiewaków operowych - OPERA-MASTERCLASS w Pałacu w Bukowcu

PROWADZENIE KURSU: 

 Profesor Bogdan Makal

- Akademia Muzyczna we Wrocławiu,

Profesor Sabina Martinaitytė

- Akademia Muzyczna w Kownie (Litwa)

PIANIŚCI: 

 Profesor Audrone Eitmanavičiūtė

- Akademia Muzyczna w Kownie (Litwa)

Barbara Sas

- Akademia Muzyczna we Wrocławiu

PROWADZENIE KONCERTÓW: 
Dominika Łukasiewicz
UCZESTNICY:
Młodzi śpiewacy operowi, studenci wydziałów wokalnych europejskich akademii muzycznych

 

ORGANIZATORZY: 
 Związek Gmin Karkonoskich

 Stowarzyszenie Artystyczne FIVE-UP

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Gminy członkowskie ZGK:

Miasto Kowary

Miasto Karpacz

 PARTNERZY:
Jeżów Sudecki

Jelenia Góra