Czyste Karkonosze 2023

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2023 roku zadanie pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia: 66.557,59 zł, w tym

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 16.000,00 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl