Utworzenie Eko-Pracowni Związku Gmin Karkonoskich

28 lipca 2023 r., odbyło się we Wrocławiu uroczyste podpisanie umowy dofinasowania zadania „Utworzenie Eko-Pracowni Związku Gmin Karkonoskich” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Zadanie polega na utworzeniu w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich, pałacu w Bukowcu stałej sali dydaktycznej, audiowizualnej z wyposażeniem dydaktycznym na potrzeby przeprowadzania stacjonarnych zajęć zakresu edukacji ekologicznej.
 
W ramach tego zadania przewiduje się zakup: nowoczesnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych – mikroskopy cyfrowe, ekran multimedialny, 30 stanowisk pracy, plansze i tablice edukacyjne, a także gry i zabawy multimedialne i klasyczne.
 
Całkowity koszt zadania: 149 999,89 zł.
 
Kwota dotacji: 128 898,49 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl