Belka Lad

 

Związek Gmin Karkonoskich złożył w dniu 16.08.2023 r., Wniosek o dofinansowanie dla zadania Zakup urządzeń mobilnych na potrzeby Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami.” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/6704/PolskiLad

20000

Po ogłoszeniu wyników naboru i przekazaniu  z BGK do   Związku  Gmin Karkonoskich w dniu 20.09.2023 r., Wstępnej Promesy dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do Wniosku o Edycja6PGR/2023/1849/PolskiŁad w wysokości 2 000 000,00 zł, przystąpiono do przeprowadzenia postępowania przetargowego, wyłaniającego Wykonawcę na realizację Inwestycji.

W dniu 26-02-2024 r., ogłoszono wyniki postępowania, w którym wyłoniono Wykonawcę Inwestycji - Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu,

z którym w dniu   12.03.2024 r., w Bukowcu Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę na kwotę 1 835 351,27 zł.

Przesiewacz 1

Przesiewacz 2