Wyróżnienia dla polskich regionalistów

Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska (VSK) z siedzibą w Görlitz, które zorganizowano 2 października 2021 roku w obiekcie Fundacji Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w Bukowcu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień regionalistom polskim uznanym przez kapitułę za wyróżniających się w działalności zgodnej ze statutem Stowarzyszenia. Na dyplomach znalazła się formułka: „za szczególne zasługi w obszarze ochrony i pielęgnowania śląskiego dziedzictwa kulturowego”.

Regionalisci

od lewej: Marcin Wawrzyńczak, Marian Gabrowski, Patryk Charydczak, Bożena Matuszewska (w zastępstwie za Sławomira Stankiewicza) i Leszek Różański. Wyróżnienia wręcza Ullrich Junker. Foto: Krzysztof Tęcza

W roku 2021 wyróżniono:

Sławomira Stankiewicza – przewodnika sudeckiego posiadającego także uprawnienia czeskie i niemieckie. Oprócz pracy zawodowej Sławek Stankiewicz prowadzi poszukiwania historyczne, tłumaczy niemieckie dokumenty związane z turystyką, krajoznawstwem i historią naszych ziem na polski. Angażuje się w prace ratownicze prowadzone na substancji zabytkowej a także prace zmierzające do dopasowania skąpych przekazów do miejsc, których one dotyczą.

Leszka Różańskiego – współzałożyciela „Stowarzyszenia Kopaniec”, stowarzyszenia „Nowy Młyn”, Grupy Artystycznej Kopaniec oraz średniowiecznej grupy „Cornu Cervi”. W swojej pracy artystycznej tworzącego ciekawe obrazy i grafiki, a ostatnio znanego z bardzo ciekawych i nietuzinkowych fotografii.

Patryka Charydczaka – autora bloga „ścieżką w bok”. Jako wytrawny poszukiwacz prezentuje tam swoje podróże podczas których odnajduje miejsca, obiekty, głazy, którym nadaje życie opowiadając o nich ciekawe historie.

Marcina Wawrzyńczaka – założycielowi wydawnictwa „Wielka Izera”, tłumaczowi, wydawcy, tropicielowi historii, potrafiącemu wybrać z morza materiałów to co najciekawsze, co najtrafniejsze.

Mariana Gabrowskiego – pasjonata poszukiwań historycznych, autora publikacji o jego ulubionym Krzeszowie, prowadzącego stronę, na której przedstawia dziesiątki zabytków z okolic Krzeszowa.

Podczas spotkania wygłoszono kilka prelekcji, w tym pokazano materiał dotyczący zaginionej na wiele lat marmurowej ławeczki będącej darem króla pruskiego dla hrabiny Fryderyki von Reden.

Krzysztof Tęcza