Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 września 2020

Wrzesień to nie tylko początek nowego roku szkolnego ale również wyznaczony zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ostateczny termin uchwalenia regulaminów wprowadzających m.in. nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich z dużym wyprzedzeniem przyjęły nowe Regulaminy utrzymania czystości i porządku. Na Naszej stronie w zakładce gospodarka odpadami znajdziecie Państwo zbiór podstawowych zasad w zakresie postępowania z wytworzonymi odpadami komunalnymi. W przygotowanych materiałach znajdziecie Państwo m.in. informacje jak segregować odpady, jakie odpady można dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Jeśli macie Państwo wątpliwości jak segregować odpady Pracownicy ZGK i KCGO Sp. z o. o. odpowiedzą na wszelkie pytania.

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - 75 71 31 271

Związek Gmin Karkonoskich - 75 718 33 23 lub 75 718 24 15