Konto bankowe

Konto bankowe

PKO Bank Polski S.A.
II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

06 1020 5226 0000 6702 0585 4353