Kontakt

Związek Gmin Karkonoskich

Pałac-Bukowiec ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

NIP: 611-10-03-163
REGON: 230 032 097