Czyste Karkonosze 2022

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2022 roku zadanie pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia: 55.169.91 zł, w tym

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 21.000,00 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Podsumowano Rajd na Raty 2021

W niedzielę 5 grudnia odbyła się ostatnia wycieczka organizowanego od 51 lat przez Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze Rajdu na Raty.  Tak po prawdzie to tego dnia miały miejsce trzy wycieczki, gdyż powrócono do starego zwyczaju organizowania spotkania kończącego sezon turystyczny zlotem gwiaździstym. Tym razem zaproszono turystów na trasy rozpoczynające się w  Kowarach, Wojanowie i Staniszowie.

Grupa startująca z Kowar miała do pokonania 10 km. Wędrujący tą trasą podziwiali architekturę budynku szpitala „Wysoka Łąka”, przeszli przez „Skalną Bramę” oraz podziwiali obiekty małej architektury w Bukowcu.

Grupa startująca z Wojanowa mogła obejrzeć stan zachowania jednego z ostatnich niewyremontowanych pałaców, by porównać ten obraz do zamku w Karpnikach, któremu świetność przywrócił nowy właściciel. Ostatnim celem był Bukowiec.

RnR 2021 1

Czyste Karkonosze 2021

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2021 roku zadanie pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość przedsięwzięcia: 41.599,87 zł, w tym

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 18.090,00 zł.

WFOSiGWpng

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Dzień Otwartych Drzwi w Jagniątkowie

W sobotę 7 sierpnia 2021 roku Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze – Jagniątkowie zaprosiło na Dzień Otwartych Drzwi. Miało to związek ze 120 rocznicą wprowadzenia się pisarza do willi Łąkowy Kamień.

Tym razem na chętnych czekali pracownicy muzeum, którzy oprowadzali grupy w sposób odbiegający od normalnie przyjętego. Ci, którzy skorzystali z takiego zwiedzania mogli spojrzeć na to miejsce inaczej niż do tej pory.

Podsumowanie edukacyjnego czerwca

W czerwcu byliśmy kilkukrotnie gośćmi w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach, natomiast w Pałacu gościliśmy grupy ze szkół w Wojcieszowie, w Szczytnej oraz w Szczecinie.

Odbiorcy mogli posłuchać o praktycznym podejściu do ekologii – co zrobić, aby produkować mniej odpadów. Dzieci usłyszały też, że kluczowym elementem ekologii jest kreatywność, która pozwala nam z odpadów tworzyć nowe przedmioty.

Łącznie w czerwcu trafiliśmy do prawie 200 młodych odbiorców oraz ich nauczycieli i opiekunów.

Podsumowanie akcji „Pomóż Czworonogom Przetrwać Zimę”

Jest nam miło poinformować, że dzięki otwartym sercom mieszkańców Gmin ZGK, wiele czworonogów ze SCHRONISKA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT W JELENIEJ GÓRZE dostanie wygodne legowiska. Zebrane od Państwa kołdry i koce w najbliższym czasie zostaną przekazane schronisku.

Dzień Ratownika Górskiego w Grupie Karkonoskiej GOPR

Dzien Ratownika Gorskiego 2020

Z okazji szczególnego święta Związek Gmin Karkonoskich pragnie złożyć najlepsze życzenia wszystkim Ratownikom Grupy Karkonoskiej GOPR. Wasza troska o bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie zasługuje na najwyższe uznanie. Każdy dzień stawia przed Wami niezwykle odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych, niejednokrotnie niebezpiecznych, wyzwań. Praca Ratownika to nie tylko ratowanie ludzkiego życia nad wodą, ale także upowszechnianie nauki oraz umiejętności poruszania się w górach, prowadzenie akcji profilaktycznych i szkoleniowych. Jednocześnie życzymy powodzenia w realizacji wszystkich przedsięwzięć, wytrwałości w dotychczasowych działaniach, nieustającego zapału oraz wszelkiej pomyślności zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.

Z okazji "Dnia Ratownika Górskiego" Związek Gmin Karkonoskich ufundował nagrody dla ratowników Grupy Karkonoskiej GOPR.

Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze

W piątek 16 października 2020 roku w siedzibie Związku Gmin Karkonoskich Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy zorganizowała kolejne spotkanie krajoznawcze. Tym razem Ivo Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze – opowiedział o historii Archiwum Miejskiego w Jeleniej Górze. Jednostka ta powstała w roku 1927. Ówczesne władze miasta uznały, że należy chronić ważne dokumenty związane z historią regionu dla przyszłych pokoleń.

Ivo

Godziny otwarcia Pałacu w Bukowcu

Skończył się okres wakacyjny, ale nadal jesteśmy dla Was :)
 
Pałac będzie otwarty od 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 
Natomiast w weekendy Pałac będzie udostępniony jedynie dla grup zorganizowanych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i/lub mailowym.
 
Zapraszamy :)

O ekologii z Rafałem Fronią

Ubiegłotygodniowe (04.09.2020r.) spotkanie z Rafałem Fronią w Pałacu w Bukowcu to nie tylko wydarzenie, dzięki któremu mogliśmy poznać zmagania uczestników zimowej wyprawy na szczyt Batura Sar. Była to także okazja do porozmawiania o klimacie, ekologii i śmieciach.